free web creation software

Αστική ευθύνη Νο.3844/2010


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιούμε, ασφαλίζουμε και αποζημιώνουμε τυχόν ζημία που θα προκληθεί από :

Αστοχία υλικού, κακοτεχνία με ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΓΓΕΛΙΑΣ 5 Έτη.

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

Παρέχουμε την πιο εξελιγμένη τεχνολογία προς όφελος σας. Στον εξοπλισμό μας διαθέτουμε θερμοκάμερα για να διαπιστώσουμε χωρίς να επέμβουμε :

1. Ύπαρξη υγρασίας στο χώρο σας, ώστε να αντιμετωπίσουμε στοχευόμενα το σημείο διαρροής , χωρίς να προκληθούνε περιφερειακές ,άσκοπες επεμβάσεις.

2. Καταγραφή και ανίχνευση τυχόν ενεργειακών απωλειών, ώστε μετά την διάγνωση να επεμβαίνουμε επισταμένα στο πρόβλημα.

3. Σχεδιασμός για εγκατάσταση θέρμανσης –ψύξης με ακριβείς μετρήσεις βάση των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Με γνώμονα την οικονομία και την ποιότητα ανακαινίζουμε το μπάνιο σας ή την κουζίνας σας έχοντας στη διάθεση σας τον πλήρη μας εξοπλισμό. Στόχος μας είναι ο συνδυασμός της εργονομίας και της υψηλής αισθητικής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με πιστοποιημένη τεχνογνωσία και εμπειρία , σας παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες υδραυλικών εγκαταστάσεων σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους. Μελετούμε το χώρο σας με κριτήριο τη μέγιστη λειτουργικότητα , την ποιότητα και το μέγιστο οικονομικό όφελος για εσάς.

 •  Τεχνογνωσία
 • Συνέπεια
 • Ποιότητα
 • Τιμή

Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση παντός τύπου βλάβη στις ήδη υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Η εταιρεία μας ως επίσημο εγγεγραμμένο μέλος του συνδέσμου υδραυλικών Θεσσαλονίκης , έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει και να πιστοποιεί όλων των ειδών τα δίκτυα φυσικού αερίου. Παρακολουθούμε και παρέχουμε τη γνώση για όλες τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΠΑ και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά για να συνδεθείτε με τον πάροχο.

Για να προβούμε σε εγκατάσταση και σύνδεση λέβητα πετρελαίου μελετούμε τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας αναφορικά με τη μόνωση, την τοποθεσία , τις διαφορετικές ανάγκες σε κοινό εσωτερικό χώρο και προσαρμόζουμε τον λέβητα που θα σας εξασφαλίσει τον μέγιστο βαθμό διοχέτευσης ενέργειας στις θερμαντικές μονάδες. Στις εγκαταστάσεις μας προσέχουμε να υπάρχει έλλειψη ευαισθησίας στις αυξομειώσεις θερμοκρασίας , να υπάρχει αντοχή , οικονομία στη χρήση και χαμηλό κόστος εγκατάστασης.

Αναφορικά με τις αντλίες θερμότητας αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση τους και σας τις προτείνουμε ως τη φθηνότερη παροχή θέρμανσης και ψύξης. Είναι η παροχή που θα κατακλύσει το μέλλον αξιοποιώντας την φυσική ενέργεια του αέρα και του νερού. Το κόστος γίνεται άμεση απόσβεση, εφόσον εκμεταλλεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενέργεια.   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SERVICE.

Τοποθετούμε οικιακά και επαγγελματικά κλιματιστικά , ώστε να επιτελούνται αποτελεσματικά οι βασικές λειτουργίες του κλιματισμού:

 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Ύγρανση
 • Αφύγρανση
 • Καθαρισμός του αέρα

Σας παρέχουμε υποστήριξη και service.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Επιλέγουμε και τοποθετούμε υπερσύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες με τις πιστοποιήσεις των επώνυμων εταιρειών.

 • Αυτοψία
 • Εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας
 • After sale service

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ – ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

Αξιοποιούμε την παραγωγή θερμικής ενέργειας από τον ήλιο , τον άνεμο , το υπέδαφος και τα υπόγεια και επιφανειακά νερά , επιτυγχάνοντας 

Θέρμανση-ψύξη-ζεστό νερό χρήσης.

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ-ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Εκτελούμε αποφράξεις στις αποχετεύσεις με στόχο την αποκατάσταση των σωληνώσεων και την επαναφορά τους στην αρχική τους κατάσταση. Ανιχνεύουμε τις βλάβες στο αποχετευτικό σύστημα με κάμερα βιντεοσκόπησης , κάνοντας χρήση της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας βάση ευρωπαϊκών προτύπων , ώστε να έχουμε αξιοπιστία , ακρίβεια και εξοικονόμηση χρόνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αστική ευθύνη Νο.3844/2010

 • Πιστοποιούμε
 • Ασφαλίζουμε
 • Αποζημιώνουμε


Πιστοποιούμε, ασφαλίζουμε και αποζημιώνουμε τυχόν ζημία που θα προκληθεί από :

Αστοχία υλικού, κακοτεχνία με ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΓΓΕΛΙΑΣ 5 Έτη.

FOLLOW US